Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Για να ελέγξουν την ταυτότητα του υπολογιστή μας αλλά και του διακομιστή (server) Για να χρεώνεται ο λογαριασμός μας αυτόματα σε Online συναλλαγές
Για να ελέγχουν την οικονομική μας κατάσταση Για να περιορίζουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες ζητώντας συνέχεια κωδικούς πρόσβασης
Κωδικός ερώτησης: 11412 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά πιστοποιητικά;