Λύση - Hot Spot
hotspot
Κωδικός ερώτησης: 11448 12/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για να ξεκινήσει ο έλεγχος του υπολογιστή για ιούς.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για να ξεκινήσει ο έλεγχος του υπολογιστή για ιούς.