Κωδικός ερώτησης: 1153 4/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fixieren Sie die Fensterinhalte im aktiven Arbeitsblatt, so dass der variable Teil des Arbeitsblattes von der Zelle B3 nach rechts und nach unten erweitert.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fixieren Sie die Fensterinhalte im aktiven Arbeitsblatt, so dass der variable Teil des Arbeitsblattes von der Zelle B3 nach rechts und nach unten erweitert.