Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Προσθήκη εκτυπωτή Ορισμός ως προεπιλογής
Αρχείο/εκτύπωση Αλλαγή θύρας εκτυπωτή
Κωδικός ερώτησης: 11656 18/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ας υποθέσουμε πως στον Η/Υ μας έχουμε συνδέσει δύο εκτυπωτές. Τρέχων εκτυπωτής είναι αυτός στον οποίο εκτυπώνουμε αυτόματα. Ποιά από τις προτεινόμενες επιλογές μας επιτρέπει να αλλάξουμε τον τρέχοντα εκτυπωτή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10