Κωδικός ερώτησης: 1166 7/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: έντονη γραφή

Κελί Α2: πλάγια γραφή

Κελί Α3: υπογραμμισμένη γραφή

Κελί Α4: διπλά υπογραμμισμένη γραφή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:
Κελί Α1: έντονη γραφή
Κελί Α2: πλάγια γραφή
Κελί Α3: υπογραμμισμένη γραφή
Κελί Α4: διπλά υπογραμμισμένη γραφή.