Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

It includes sender's name. It encodes an email message to be read only using a password.
It encodes a message to be read only if both the recipient and the sender use the same software. It encodes a message to be read only by the recipients.
Κωδικός ερώτησης: 11660 14/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What is the use of a digital signature?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


What is the use of a digital signature?