Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Die angehängte Datei speichern und sie dann mit einem aktualisierten Antivirenprogramm scannen. Die angehängte Datei sofort löschen.
Die angehängte Datei öffnen und sie dann mit einem aktualisierten Antivirenprogramm scannen.
Κωδικός ερώτησης: 11661 18/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was soll man machen, wenn man eine wichtige angehängte Datei über E-Mail erhält, an der Sicherheit deren Inhalt man jedoch zweifelt?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Was soll man machen, wenn man eine wichtige angehängte Datei über E-Mail erhält, an der Sicherheit deren Inhalt man jedoch zweifelt?