Κωδικός ερώτησης: 117 2/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Größe des Bildes am Ende des Dokuments, so dass das Bild 50% kleiner erscheint. Behalten Sie das Seitenverhältnis bei.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016