Κωδικός ερώτησης: 1170 12/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στοιχίστε, με συγχώνευση κελιών, την λέξη Title στο κέντρο του εύρους κελιών Α1:D1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στοιχίστε, με συγχώνευση κελιών, την λέξη Title στο κέντρο του εύρους κελιών Α1:D1.