Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Το ευρετήριο επιτρέπει στις εγγραφές να καταχωρούνται Το ευρετήριο επιτρέπει στα δεδομένα να αντιγράφονται
Το ευρετήριο μας βοηθάει όταν αναζητούμε ή ταξινομούμε εγγραφές Μεγαλώνει το μέγεθος των πεδίων
Κωδικός ερώτησης: 11762 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι ισχύει σχετικά με το ευρετήριο;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τι ισχύει σχετικά με το ευρετήριο;