Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένα ερώτημα Κανένα από τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν ενδείκνυται
Μια έκθεση Μια φόρμα
Κωδικός ερώτησης: 11764 18/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες από έναν πίνακα ή ερώτημα τι θα χρησιμοποιήσουμε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες από έναν πίνακα ή ερώτημα τι θα χρησιμοποιήσουμε;