Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

την ταξινόμηση των εγγραφών την αναζήτηση μέσα στις εγγραφές
την εισαγωγή νέων εγγραφών την αντιγραφή των εγγραφών
τη μετακίνηση των εγγραφών
Κωδικός ερώτησης: 11769 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι μπορούμε να επιταχύνουμε με ένα ευρετήριο;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016