Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Να εφαρμόζουμε εφέ σκίασης σε όλους τους τίτλους Να χρησιμοποιούμε διαφορετικό τίτλο σε κάθε διαφάνεια
Να χρησιμοποιούμε τον ίδιο τίτλο σε κάθε διαφάνεια Να χρησιμοποιούμε την γραμματοσειρά Times New Roman σε όλες τις διαφάνειες
Κωδικός ερώτησης: 11774 18/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις προτεινόμενες πρακτικές ενδείκνυται κατά τη δημιουργία των τίτλων των διαφανειών μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Ποια από τις προτεινόμενες πρακτικές ενδείκνυται κατά τη δημιουργία των τίτλων των διαφανειών μιας παρουσίασης;