Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Με ιεραρχική δομή Με επίπεδη δομή
Με αλφαβητική δομή Με τυχαία δομή
Κωδικός ερώτησης: 11777 16/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως οργανώνει ένα λειτουργικό σύστημα τις μονάδες δίσκων, τους φακέλους και τα αρχεία;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Πως οργανώνει ένα λειτουργικό σύστημα τις μονάδες δίσκων, τους φακέλους και τα αρχεία;