Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

DIPLOMA_stasti.xls Έτος_2010_Τρ3_Στατιστικά_Εταιρίας.xls
DIPLOMA_2010_Τρ3_Στατ.xls 2010_3_Στατ.xls
Κωδικός ερώτησης: 11790 21/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο τα στατιστικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2010 του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης DIPLOMA .

Ποιο από τα προτεινόμενα ονόματα αρχείων ταιριάζει με την καλή πρακτική ονομασίας αρχείων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο τα στατιστικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2010 του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης DIPLOMA .
Ποιο από τα προτεινόμενα ονόματα αρχείων ταιριάζει με την καλή πρακτική ονομασίας αρχείων;