Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

αλλάζει ενημερώνεται
εγκαθιστάται αγοράζεται
Κωδικός ερώτησης: 11795 22/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα λογισμικό εντοπισμού ιών, προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει νέους ιούς στον υπολογιστή, θα πρέπει να ______συχνά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ένα λογισμικό εντοπισμού ιών, προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει νέους ιούς στον υπολογιστή, θα πρέπει να ______συχνά.