Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

στο επίπεδο στο ιεραρχικό
στο αλφαβητικό στο πολυκαθοδηγητικό (multidirectional)
Κωδικός ερώτησης: 11797 17/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποιο από τα προτεινόμενα συστήματα οργάνωσης αρχείων σε έναν δίσκο, τα αρχεία περιέχονται μέσα σε καταλόγους ή φακέλους, όπου κάθε ένας από αυτούς μπορεί να περιέχει άλλους καταλόγους ή φακέλους;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Σε ποιο από τα προτεινόμενα συστήματα οργάνωσης αρχείων σε έναν δίσκο, τα αρχεία περιέχονται μέσα σε καταλόγους ή φακέλους, όπου κάθε ένας από αυτούς μπορεί να περιέχει άλλους καταλόγους ή φακέλους;