Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

να συμπιεστούν τα αρχεία να μειωθεί το μέγεθος των αρχείων
να αλλοιωθούν τα αρχεία
Κωδικός ερώτησης: 11799 23/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι μπορεί να συμβεί αν ενεργοποιηθεί ένας ιός στον υπολογιστή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Τι μπορεί να συμβεί αν ενεργοποιηθεί ένας ιός στον υπολογιστή;