Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

answer1 answer2
answer3 answer4
Κωδικός ερώτησης: 11801 16/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω πλήκτρα θα χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με το πλήκτρο Alt προκειμένου να αντιγράψουμε τα περιεχόμενα ενός ενεργού παραθύρου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ποιο από τα παρακάτω πλήκτρα θα χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με το πλήκτρο Alt προκειμένου να  αντιγράψουμε τα περιεχόμενα ενός ενεργού παραθύρου;