Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Trojaner und Würmer Viren und Mäuse
Passwörter und Benutzernamen Verschlüsselte Daten
Κωδικός ερώτησης: 11808 11/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Gefahren stammen aus dem World Wide Web?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welche Gefahren stammen aus dem World Wide Web?