Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Electronic mail is used to simultaneously and quickly inform many people. Electronic mail is used to exchange email messages in safety.
Electronic mail is used because it is an effective way of communicating, even if it is expensive.
Κωδικός ερώτησης: 11817 20/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following statements is true concerning electronic mail?

 

 

 


Which of the following statements is true concerning electronic mail?