Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Το διαδίκτυο ανήκει στις κυβερνήσεις ενώ ο παγκόσμιος ιστός στις εταιρίες και οργανώσεις Ο παγκόσμιος ιστός είναι μια από τις υπηρεσίες του διαδικτύου ενώ το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών
Δεν υπάρχει καμία διαφορά Πρέπει να πληρώσουμε για να έχουμε πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό ενώ η πρόσβαση σο διαδίκτυο είναι δωρεάν
Κωδικός ερώτησης: 11830 30/42
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web);