Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Beim Herunterladen von Dateien. Beim Hochladen von Dateien.
Bei der Änderung der Anzahl von Tagen im Webseitenverlauf. Wenn die Anzeige von Fotos verboten ist.
Κωδικός ερώτησης: 11836 35/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wann ist eine Virusinfektion möglich?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11