Λύση - Εισαγωγής κειμένου

Εισάγετε εδώ την απάντησή σας

Format
Κωδικός ερώτησης: 12004 6/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which is the menu where Shading is located?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Which is the menu where Shading is located?