Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

να αποδεχόμαστει το προεπιλεγμένο όνομα να πληκτρολογούμε μια ημερομηνία και το μικρό μας όνομα
να πληκτρολογούμε ένα όνομα το οποίο να έχει νόημα και να μην αποδεχόμαστε το προεπιλεγμένο όνομα να πληκτρολογούμε κάποια σειριακή αρίθμηση και να μην αποδεχόμαστε το προεπιλεγμένο όνομα
Κωδικός ερώτησης: 12015 11/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια καλή πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην ονοματολογία των φύλλων εργασίας είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0