Κωδικός ερώτησης: 1202 5/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110 και μια άλλη συνάρτηση στο κελί Ε117 που να υπολογίζει το μέγιστο κόστος για την ίδια περιοχή κελιών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110 και μια άλλη συνάρτηση στο κελί Ε117 που να υπολογίζει το μέγιστο κόστος για την ίδια περιοχή κελιών.