Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Από το κουμπί 'Άμεση Εκτύπωση' της γραμμής εργαλείων 'Βασική' Επιλέγοντας από το μενού 'Αρχείο' την εντολή 'Προεπισκόπηση εκτύπωσης'
Επιλέγοντας από το μενού 'Αρχείο' την εντολή 'Εκτύπωση' Από το μενού 'Προβολή' επιλέγοντας την εντολή 'Προβολή Έκθεσης'
Κωδικός ερώτησης: 12075 10/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να εκτυπώσουμε μια έκθεση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0