Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

short and concise phrases on a presentation. bulleted lists on a presentation.
numbered lists on a presentation. all the rest suggestions.
none of the rest suggestions.
Κωδικός ερώτησης: 12078 22/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

It is good practice to use...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0