Κωδικός ερώτησης: 1223 1/19
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Β8, του φύλλου εργασίας vlookup εμφανίστε τις πωλήσεις της εταιρίας Della, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση vlookup. Οι πωλήσεις των εταιριών υπάρχουν στο φύλλο εργασίας πωλήσεις. Στην συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση έως το κελί B12.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Β8, του φύλλου εργασίας vlookup εμφανίστε τις πωλήσεις της εταιρίας Della, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση vlookup. Οι πωλήσεις των εταιριών υπάρχουν στο φύλλο εργασίας πωλήσεις. Στην συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση έως το κελί B12.