Κωδικός ερώτησης: 1228 6/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε2 έτσι ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία για τις τιμές που υπάρχουν στην περιοχή A2:C2. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή Ε3:Ε11.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε2 έτσι ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία για τις τιμές που υπάρχουν στην περιοχή A2:C2. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή Ε3:Ε11.