Κωδικός ερώτησης: 1229 7/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C3 ώστε να παράγει ημερομηνία με έτος την τιμή του κελιού C2, μήνα την τιμή του κελιού Β3 και ημέρα πρώτη του μηνός. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή κελιών C3:G14 με την ίδια λογική.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C3 ώστε να παράγει ημερομηνία με έτος την τιμή του κελιού C2, μήνα την τιμή του κελιού Β3 και ημέρα πρώτη του μηνός. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή κελιών C3:G14 με την ίδια λογική.