Κωδικός ερώτησης: 1232 1/3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο τρέχον φύλλο εργασίας την φωτογραφία sun.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε στο τρέχον φύλλο εργασίας την φωτογραφία sun.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.