Κωδικός ερώτησης: 1233 2/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετακινήστε την τρέχουσα φωτογραφία έτσι ώστε η πάνω αριστερή γωνία να είναι μέσα στο κελί D7.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Μετακινήστε την τρέχουσα φωτογραφία έτσι ώστε η πάνω αριστερή γωνία να είναι μέσα στο κελί D7.