Κωδικός ερώτησης: 1234 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας σε 50% στο ύψος και 120% στο πλάτος σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της φωτογραφίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας σε 50% στο ύψος και 120% στο πλάτος σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της φωτογραφίας.