Κωδικός ερώτησης: 1245 1/17
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ταξινομήστε την περιοχή κελιών Α1:C21 κατά αύξουσα σειρά όσον αφορά την ομάδα και σε φθίνουσα σειρά όσον αφορά τους βαθμούς που έλαβαν.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ταξινομήστε την περιοχή κελιών Α1:C21 κατά αύξουσα σειρά όσον αφορά την ομάδα και σε φθίνουσα σειρά όσον αφορά τους βαθμούς που έλαβαν.