Κωδικός ερώτησης: 1246 10/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή κελιών G3:H8 εμφανίζονται τα ονόματα των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ομάδες. Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί D2 η οποία θα εμφανίζει το αντίστοιχο όνομα της χώρας για την συγκεκριμένη ομάδα. Στη συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή D3:D21

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στην περιοχή κελιών G3:H8 εμφανίζονται τα ονόματα των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ομάδες. Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί D2 η οποία θα εμφανίζει το αντίστοιχο όνομα της χώρας για την συγκεκριμένη ομάδα. Στη συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή D3:D21