Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Την αναφορά των πηγών Το πλήθος των σελίδων
Την προβολή διαφημίσεων Πλήθος των επισκεπτών
Κωδικός ερώτησης: 12518 28/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η αξιοπιστία ενός δικτυακού τόπου καθορίζεται από:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Η αξιοπιστία ενός δικτυακού τόπου καθορίζεται από: