Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Dem Uniform Resource Locator (URL) Dem World Wide Web (WWW)
Dem Internet
Κωδικός ερώτησης: 12540 33/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Hyperlinks zu Dokumenten werden verwendet von ...

 

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Hyperlinks zu Dokumenten werden verwendet von ...