Κωδικός ερώτησης: 1255 2/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντικαταστήστε τους τύπους της περιοχής Κ5:Κ9 με τις τιμές των κελιών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Αντικαταστήστε τους τύπους της περιοχής Κ5:Κ9 με τις τιμές των κελιών.