Κωδικός ερώτησης: 1257 1/3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδέστε την περιοχή D7:D10 του ανοικτού βιβλίου εργασίας 1358 με την ίδια περιοχή του επίσης ανοικτού βιβλίου εργασίας 1359.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016