Κωδικός ερώτησης: 1263 3/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα παρακάτω δεδομένα. Η περιοχή των μεταβαλλόμενων κελιών είναι η D7:D9

Το πρώτο, με όνομα Αισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 1323, για το κελί D8 την τιμή 543 και για το κελί D9 την τιμή 987.

Το δεύτερο, με όνομα Απαισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 989, για το κελί D8 την τιμή 243 και για το κελί D9 την τιμή 890.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα παρακάτω δεδομένα. Η περιοχή των μεταβαλλόμενων κελιών είναι η D7:D9
Το πρώτο, με όνομα Αισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 1323, για το κελί D8 την τιμή 543 και για το κελί D9 την τιμή 987.
Το δεύτερο, με όνομα Απαισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 989, για το κελί D8 την τιμή 243 και για το κελί D9 την τιμή 890.