Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

The country of origin of the server The transfer protocol
The username The domain name
Κωδικός ερώτησης: 12640 25/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What is the significance of the word test in the test@infolearn email address?

 

 

 


What is the significance of the word test in the test@infolearn email address?