Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η διαδικασία μεταφοράς αρχείων Η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών
Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών
Κωδικός ερώτησης: 12643 13/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι σημαίνουν τα αρχικά FTP;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι σημαίνουν τα αρχικά FTP;