Κωδικός ερώτησης: 1265 1/4
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί Κ5 το σχόλιο Σύνολα πωλήσεων της εταιρίας DELLA

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε στο κελί Κ5 το σχόλιο Σύνολα πωλήσεων της εταιρίας DELLA