Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

1 2
3 4
Κωδικός ερώτησης: 12654 18/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μια διεύθυνση ιστοσελίδας (url) πόσα γράμματα χρησιμοποιούνται για το αναγνωριστικό της χώρας προέλευσης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Σε μια διεύθυνση ιστοσελίδας (url) πόσα γράμματα χρησιμοποιούνται για το αναγνωριστικό της χώρας προέλευσης;