Κωδικός ερώτησης: 1279 5/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταγράψτε μια νέα μακροεντολή με όνομα newmacro, η οποία θα εφαρμόζει έντονη και πλάγια γραφή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Καταγράψτε μια νέα μακροεντολή με όνομα newmacro, η οποία θα εφαρμόζει έντονη και πλάγια γραφή.