Κωδικός ερώτησης: 1282 4/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε, σε ένα νέο φύλλο εργασίας, μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα με βάση τα δεδομένα της περιοχής Β5:F26. Στην αναφορά να εμφανίζονται, το πεδίο Είδος στα πεδία των στηλών, το πεδίο Πωλητής στα πεδία των γραμμών και τα πεδία Χρώμα και Ποσότητα στα πεδία των δεδομένων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Δημιουργήστε, σε ένα νέο φύλλο εργασίας, μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα με βάση τα δεδομένα της περιοχής Β5:F26. Στην αναφορά να εμφανίζονται, το πεδίο Είδος στα πεδία των στηλών, το πεδίο Πωλητής στα πεδία των γραμμών και τα πεδία Χρώμα και Ποσότητα στα πεδία των δεδομένων.