Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Μια παρουσίαση που περιέχει τα συνολικά δεδομένα των πωλήσεων του έτους Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Ένα έγγραφο με πίνακες Μια επιστολή που εκτυπώνεται για μαζική αποστολή σε πελάτες
Κωδικός ερώτησης: 12848 28/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιό από τα παρακάτω αποτελούν παράδειγμα βάσης δεδομένων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016