Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 12887 26/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα παράθυρα βρίσκονται σε οριζόντια παράθεση

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Τα παράθυρα βρίσκονται σε οριζόντια παράθεση