Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Όλα τα αρχεία με το όνομα "άσκηση" Όλα τα αρχεία που περιέχουν την λέξη "άσκηση" στο όνομά τους και βρίσκονται στον σκληρό δίσκο C: και έχουν τροποποιηθεί μετά τις 1/1/2009
Όλα τα αρχεία που περιέχουν την λέξη "άσκηση" στο όνομά τους και βρίσκονται στον σκληρό δίσκο C: και έχουν τροποποιηθεί πριν τις 1/1/2009 Όλα τα αρχεία που το όνομά τους είναι "άσκηση" και βρίσκονται στον σκληρό δίσκο C: και έχουν τροποποιηθεί μετά τις 1/1/2009
Κωδικός ερώτησης: 12895 15/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τί αποτέλεσμα θα πάρετε με τις παρακάτω επιλογές;

 

 

 


Τί αποτέλεσμα θα πάρετε με τις παρακάτω επιλογές;